De glemte barn, vårt ansvar, men hvem er de glemte barn?

Barn som blir glemt i hverdagen. Av venner, familie og nære forhold. Barn med forskjellige behov - ulik bakgrunn og forskjellige historier. Barn trenger ikke mye ting! De må ha gode opplevelser. Barn skal ikke føle seg ensomme og barn skal ikke være redde for at noen slår dem. Det er i hendene og interessen til oss alle å hjelpe disse barna. Hjelp oss å hjelpe alle barna i Danmark som trenger det.

Bli en del av dette fantastiske prosjektet. Du hjelper alle barn med opplevelser de aldri en gang kunne ha hatt.

Du eller din bedrift kan nå gi ett eller flere barn denne støtten. Alle kan lage en krone om dagen. Vil du gi en krone en dag til dette prosjektet? Trykk på "Din gave".

Ingen skal moped eller kjede seg på skolen, og ingen skal føle seg utenfor.

Det er virkelig i vårt

hender for å gjøre noe for de glemte barna.

Ta et standpunkt nå!

Barn skal ikke være redde eller kjede seg i hjemmene sine. Barn skal være glade og trygge i hjemmene sine.

En som gjerne vil gi en krone om dagen.

En som ikke vil hjelpe de glemte barna!

En som vil, men ikke akkurat får det til.

Bli en del av dette fantastiske prosjektet. Du hjelper noen barn med opplevelser de aldri ville hatt.

Du eller din bedrift kan nå gi ett eller flere barn denne støtten. Alle kan gi en krone om dagen. Vil du gi en krone om dagen til dette prosjektet? Trykk på  "Gaven din".

Kontakt oss

Postadresse: Vanja af 1951 - Skibsgade 37 - 9500 Hobro - Danmark /

Ship Phone Tlf : +45 53 72 9999

MobilePay Tlf: +45 53 72 8888

© 2021 Vanja af 1951 Danmark