Innkjøp av tre

1 kr. om dagen er 365 pr. år

283.650 kr. 
"Fase 1. & 2."
Innkjøp av egetre til ferdiggjørelse av fribord og poopdekk på Vanja. Det er små 20 kubikkmeter totalt.
Fase 1.
226.300 kr.
Tusen takk til dere alle. 
Målet er nådd.
Indkøb af mahogni træ til 7 kahytter og 2 lounges
Fase 2.
57.350 kr. 
Der er nå:
365 kr.
Åpen
 

Pr. år

Lukket

Du giver din gave til Skipet Vanja på MobilePay      53 72 8888  Du innbetaler et år av gangen via  MobilePay.

------eller via bank overførsel------

Konto:  Skipet Vanja:   5395-0000484425

IBAN kontonummer: DK8653950000484425

SWIF-adresse/BIC:   ALBADKKK

Hjertelig takk for din gave

Nytt styrhus

1 kr. om dagen er 365 pr. år

759.150 kr.
"Fase 1. & 2."
 Styrhuset blir bygget i eg,        furu samt mahogni og blir       lakkert 10 gange.
Fase 1.
394.000 kr.
Tusen takk til dere alle. 
Målet er nådd.
I styrehuset blir det inkludert et wc, dusj, te-kjøkken og en liten lounge med skipsbenk. Det blir også skylight på styrhuset. 
Fase 2.
365.150 kr.
Der er nå:
30.115 kr.
Åpen

Pr. år

365 kr.

Du giver din gave til Skipet Vanja på MobilePay      53 72 8888  Du innbetaler et år av gangen via  MobilePay.

------eller via bank overførsel------

Konto:  Skipet Vanja:   5395-0000484425

IBAN kontonummer: DK8653950000484425

SWIF-adresse/BIC:   ALBADKKK

Hjertelig takk for din gave

Skipet Vanja

Valgfritt beløp

2.500.000 kr.  
 
 
 
 
 
Der er nå:
1250 kr.
Åpen

Til nu

1250 kr.

Du giver din gave til Skipet Vanja på MobilePay      53 72 8888  Du innbetaler et år av gangen via  MobilePay.

------eller via bank overførsel------

Konto:  Skipet Vanja:   5395-0000444393

IBAN kontonummer: DK7953950000444393

SWIF-adresse/BIC:   ALBADKKK

Hjertelig takk for din gave

1/1

1/1

1/1

Telt over Vanja

  50 kr. pr. mdr.  =   600 kr. pr. år.

300 kr. pr. mdr.  = 3600 kr. pr. år.

49.800 kr. 
      Oppbygging av telt over Vanja.            Kraftig sperretre. Bredde 225meter, rustfrie skruer, spiker, bolter 12 mm. samt presenninger.
Det er nå:
 50.400 kr.
Lukket
Tusen takk til dere alle.
    Målet er nådd. De overskydende                   600 kr. er givet videre til                  "Nyt styrehus Fase 1."

Pr. år

Lukket

Du giver din gave til Skipet Vanja på MobilePay      53 72 8888  Du innbetaler et år av gangen via  MobilePay.

------eller via bank overførsel------

Konto:  Skipet Vanja:   5395-0000484425

IBAN kontonummer: DK8653950000484425

SWIF-adresse/BIC:   ALBADKKK

Hjertelig takk for din gave

El m.m. på Vanja

150 kr. pr. mdr. = 1800 kr. pr. år.

300 kr. pr. mdr. = 3600 kr. pr. år.

    1.255.000 kr. 
Innstalering av alt av strøm på hele Vanja. inkl. generatortavle, generator, sikkerhetsbokse, høyttaler, innlegg, trådløst internett, marine-generasjonsanlegg osv.
Der er nå:
1800 kr.
Åpen

Pr. år

1800 kr.

Du giver din gave til Skipet Vanja på MobilePay      53 72 8888  Du innbetaler et år av gangen via  MobilePay.

------eller via bank overførsel------

Konto:  Skipet Vanja:   5395-0000444393

IBAN kontonummer: DK7953950000444393

SWIF-adresse/BIC:   ALBADKKK

Hjertelig takk for din gave

Dækket på Vanja

  50 kr. pr. mdr. =   600 kr. pr. år.

300 kr. pr. mdr. = 3600 kr. pr. år.

360.000 kr.  
Poop-dekk. Utskiftning af 100m furutresdekk. Av- og påmontering av jernpullerter. Skandekk, vaterbord og lilholt spunset, forarbeide. Påfølgende malingsarbeid og vedlikehold. 
Der er nå:
600 kr.
Åpen

Pr. år

600 kr.

Du giver din gave til Skipet Vanja på MobilePay      53 72 8888  Du innbetaler et år av gangen via  MobilePay.

------eller via bank overførsel------

Konto:  Skipet Vanja:   5395-0000484425

IBAN kontonummer: DK8653950000484425

SWIF-adresse/BIC:   ALBADKKK

Hjertelig takk for din gave

1/1

1/1

1/1

Kontakt oss

Postadresse: Vanja af 1951 - Skibsgade 37 - 9500 Hobro - Danmark /

Ship Phone Tlf : +45 53 72 9999

MobilePay Tlf: +45 53 72 8888

© 2021 Vanja af 1951 Danmark